Opleiden nú, is de toekomst van morgen!

Om de gecertificeerde betonreparatiebranche in stand te houden is opleiding van het vakmanschap van levensbelang. De VBR (Vakgroep van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) ziet dit belang als geen ander in.

De VBR heeft zich dan ook tot taak gesteld een erkende opleiding tot betonreparateur op te zetten. En dat is gelukt! Ruim 30 opleidingsbedrijven hebben zich verenigd in de Stichting OtBS: Opleiding tot Betonreparatiespecialist.

Samen met het ROC Midden Nederland  leiden zij studenten op tot betonreparateur op niveau 2 en 3.

Erkend opleidingsbedrijf

Om deel te kunnen nemen aan de OtBS moeten opleidingsbedrijven erkende leermeesters in dienst hebben, die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de studenten in de praktijk. Om die erkenning te verkrijgen dan wel te behouden, dient de (nascholings)cursus leermeester met succes afgerond zijn.

De opleiding

De opleiding is passend bij de nieuwste behoeften van de branche en start steeds in januari of september van een jaar. 

Naast vaktheorie en praktijk is er ook aandacht voor Nederlands, rekenen en burgerschap. Dat is essentieel, want de betonreparatiespecialisten moeten bestekken, plannen van aanpak lezen en berekeningen maken. Betonreparatiespecialisten werken graag met hun handen, maar in de praktijk merken ze al snel dat algemene vakken en werknemersvaardigheden ook heel belangrijk zijn.

Vaktheorielessen en praktijklessen worden gegeven door gastdocenten uit het werkveld. Zij werken samen met een bevoegde mbo-docent voor de pedagogisch-didactische aspecten.

Opleidingsbedrijf worden?

Bedrijven die ook in de toekomst willen blijven werken met gekwalificeerd personeel kunnen zich als opleidingsbedrijf aanmelden bij de Stichting OtBS