De Stichting Opleiding tot BetonreparatieSpecialist (OtBS) is opgericht op initiatief van de VBR (Vakgroep van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven). De OtBS heeft een aantal taken overgenomen voor de voormalige Stichting LSVB (Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatiebedrijven).

De OtBS zet zich in voor een kwalitatief hoogstaande opleiding van betonreparateurs op niveau 2 en 3 met een landelijk erkend diploma. Daarin wordt samengewerkt met het Regionale Opleidingscentrum Midden Nederland in Nieuwegein. Uitsluitend bedrijven, aangesloten bij de OtBS, kunnen studenten aanbieden voor de opleiding.

Studenten gaan een dag per week naar het opleidingscentrum voor de theoretische en praktische lessen. De lessen vaktheorie en praktijklessen worden gegeven door mensen uit het werkveld. De opleiding  in de praktijk wordt verzorgd door de bij de OtBS aangesloten betonreparatiebedrijven. Zowel de basisopleiding op niveau 2 als de voortgezette opleiding op niveau 3 duren ruim 1,5 jaar.

Bestuur

In het bestuur hebben zitting:
William van Lissum (NVT Betonrenovatie) – voorzitter
Mark Houtman (Hemubo) – secretaris
René van der Stelt (De Boer & De Groot) – penningmeester.
Ronny Hulsman (NVT Betonrenovatie) – bestuurslid.
Lennart Mulder (Vogel) – bestuurslid.
Het secretariaat wordt gevoerd door Annelies Zijp.

Het OtBS-bestuur is het aanspreekpunt voor het ROC Midden Nederland en voor de opleidingsbedrijven.
Een tot twee keer per jaar organiseert het bestuur een deelnemersvergadering om met betonreparatiebedrijven van gedachten te wisselen over de opleidingswensen, voortgang, het initiëren van verdere verbeteringen, bevorderen instroom in de branche, etc.

Nascholing betonreparateurs

Zo hebben de Stichting OtBS en de VBR het plan opgevat om een nascholingspakket samen te stellen voor betonreparateurs op niveau 2 en 3. Er zijn inmiddels drie nascholingspakketten beschikbaar.
Door nascholing aan te bieden aan hun betonreparateurs kunnen de gecertificeerde betonreparatiebedrijven voldoen aan de eisen van de certificeringsregeling betonreparatie (BRL 3201).
Bedrijven hebben daarbij de keuze om dit in company uit te voeren of, zo men dat wil, nascholingsdagen op locatie aan te bieden. Het ROC Midden Nederland is bereid dit te faciliteren.
De nascholingspakketen zijn beschikbaar voor alle bij de OtBS aangesloten betonreparatiebedrijven.