In de certificatieregeling betonreparatie is voor het aantonen van de vakbekwaamheid van de betonreparateurs de verplichting opgenomen voor het volgen van tenminste 1 nascholingsdag in een periode van 2 jaar.
Samen met de VBR heeft de Stichting OtBS zich toegelegd op de invulling van deze nascholing.
Bedrijven die de nascholing niet ‘in company’ willen of kunnen verzorgen, kunnen hun betonreparateurs aanmelden voor een eendaagse nascholing.

Er zijn nu drie nascholingsmodules beschikbaar:

Nascholingscursus ‘injecteren’

Nascholingscursus ‘het effectief meten van de kwaliteit van je eigen werk’

Nascholingscursus ‘herkennen en herstellen van constructieve betonschades’

De doelgroep voor deze eendaagse nascholingscursussen is de groep van betonreparatiespecialisten die beschikt over een geldig mbo-diploma betonreparatiespecialist (niveau 2 of 3). De leerstof vormt een aanvulling op de leerstof uit de opleiding(en). Ook wordt met deze nascholing de opgedane kennis nogmaals opgefrist.

Trainingsmogelijkheden

De modules zijn gratis beschikbaar voor de OtBS-bedrijven. Zij kunnen de nascholing zelf organiseren onder leiding van de eigen betononderhoudskundige. Ook is het mogelijk om de training in company te organiseren en een docent via de OtBS in te huren.
Een derde mogelijkheid is cursisten aan te melden voor een training bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.

Bedrijven, niet aangesloten bij de OtBS, kunnen onder auspiciën van de OtBS een training in company organiseren dan wel cursisten aanmelden voor een training bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.