Nascholing ‘injecteren’ op 29 mei 2024

Op woensdag 29 mei a.s. organiseren we een nascholingsdag met het thema ‘injecteren’. We hebben al een aantal aanmeldingen ontvangen. Er moeten nog een paar kandidaten bij om de nascholing ook daadwerkelijk te kunnen laten doorgaan.

De derde module is specifiek gericht op het injecteren van scheuren en holle ruimten in beton. Daarbij wordt de CUR-aanbeveling 119 als leidraad voor de nascholing gebruikt. Naast uitleg over het waarom van injecteren, wordt de cursisten meer inzicht gegeven in de redenen waarom (zelf)controle en goede registraties van het uitgevoerde werk noodzakelijk zijn. Er wordt tijdens de cursus geoefend met het eenduidig vastleggen van situaties waarbij wordt geïnjecteerd, de uit te voeren beproevingen en registraties tijdens uitvoering van deze werkzaamheden en in de wijze waarop (achteraf) keuring en controle kan plaatsvinden. Dit alles om de opdrachtgevers het gerechtvaardigd vertrouwen te geven dat de uitgevoerde werkzaamheden een duurzaam resultaat hebben. 
 
Locatie
ROC Midden Nederland/Nieuwegein.

Docent
Ir. Peter Nuiten

 Programma
09.00 uur            Ontvangst met koffie/thee
09.15                     Start nascholing
11.00                      Koffiepauze
12.30                     Lunch 
13.15                      Vervolg nascholing
14.30                     Pauze
Ca. 16.30              Einde nascholing, uitreiken deelnamecertificaten.

Kosten
Bij minimaal 15 deelnemers EUR 230 per deelnemer, bij 20 deelnemers EUR 180 per deelnemer, bij 25 deelnemers EUR 155 per deelnemer. In de prijzen zijn begrepen koffie/thee met snack, lunch en drankjes.

Aanmelden
Voor zover u dat nog niet deed, kunt u kandidaten voor de nascholing aanmelden bij Annelies Zijp van de Stichting OtBS: info@stichtingotbs.nl

Vermeld a.u.b. voor- en achternaam van de deelnemer(s) en het e-mailadres waaraan de bevestiging van deelname gezonden moet worden.