Nascholingscursus ‘herkennen en herstellen van constructieve betonschades’

De doelgroep voor deze eendaagse nascholingscursus is de groep van betonreparatiespecialisten die beschikt over een geldig mbo-diploma betonreparatiespecialist (niveau 2 of 3). De leerstof vormt een aanvulling op de leerstof uit de opleiding(en). Ook wordt met deze nascholing de opgedane kennis nogmaals opgefrist.

Deze module is specifiek gericht op het vergroten van het inzicht bij de betonreparatiespecialisten op het gebied van constructieve veiligheid. Een beter inzicht in het gedrag van gewapend beton- constructies zal leiden tot het eerder of beter herkennen van constructieve schades en tot het nemen van specifieke maatregelen bij het herstellen ervan.

Aangezien nascholing als verplichting is opgenomen in de BRL 3201:2017 is deze door het Gezamenlijk College van Deskundigen geaccepteerd als nascholing zoals bedoeld in artikel 11.4.2 van deze regeling.

Trainingsmogelijkheden
De module is gratis beschikbaar voor de OtBS-bedrijven. Zij kunnen de nascholing zelf organiseren onder leiding van de eigen betononderhoudskundige. Ook is het mogelijk om de training in company te organiseren en een docent via de OtBS in te huren.
Een derde mogelijkheid is cursisten aan te melden voor een training bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.

Bedrijven, niet aangesloten bij de OtBS, kunnen onder auspiciën van de OtBS een training in company organiseren dan wel cursisten aanmelden voor een training bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.