Nascholingscursus ‘het effectief meten van de kwaliteit van je eigen werk’

De doelgroep voor deze eendaagse nascholingscursus is de groep van betonreparatiespecialisten die beschikt over een geldig mbo-diploma betonreparatiespecialist (niveau 2 of 3). De leerstof vormt een aanvulling op de leerstof uit de opleiding(en). Ook wordt met deze nascholing de opgedane kennis nogmaals opgefrist.

Deze training is specifiek gericht op het effectief vastleggen van de kwaliteit van het eigen werk. De reparateurs wordt inzicht gegeven in de redenen waarom zelfcontrole en goede registraties van het uitgevoerde werk noodzakelijk zijn. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eisen die hieraan worden gesteld in CUR-aanbeveling 118 en in de BRL 3201 (zowel deel 1 als deel 2). Naast een theoretisch deel bestaat de module uit een praktisch deel waarin de reparateurs onder meer zelf hechtsterktemetingen uitvoeren (inclusief boren, verlijmen van dolly’s en trekken van de kernen) en waarin ze oefenen met het invullen van registratieformulieren zoals die door het bedrijf zelf in de uitvoering worden gebruikt (of zoals die als voorbeeld in de CUR-aanbeveling 118 zijn opgenomen).

Aangezien nascholing als verplichting is opgenomen in de BRL 3201:2017 is deze door het Gezamenlijk College van Deskundigen geaccepteerd als nascholing zoals bedoeld in artikel 11.4.2 van deze regeling.

Trainingsmogelijkheden

De module is gratis beschikbaar voor de OtBS-bedrijven. Zij kunnen de nascholing zelf organiseren onder leiding van de eigen betononderhoudskundige. Ook is het mogelijk om de training in company te organiseren en een docent via de OtBS in te huren. Een derde mogelijkheid is cursisten aan te melden voor een training bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.

Bedrijven, niet aangesloten bij de OtBS, kunnen onder auspiciën van de OtBS een training in company organiseren dan wel cursisten aanmelden voor een training bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.