Derde nascholingsmodule ‘injecteren’ is klaar!

Door de gehele betonreparatiebranche wordt vakmanschap van het uitvoerend personeel sterk gewaardeerd. Om die reden is het bezit van het mbo-diploma betonreparatateur ook opgenomen in de certificatieregeling BRL 3201:2017.

In deze regeling is voor het aantonen van de vakbekwaamheid van de betonreparateurs de verplichting opgenomen voor het volgen van tenminste 1 nascholingsdag in een periode van 2 jaar.

Samen met de VBR heeft de Stichting OtBS zich toegelegd op de invulling van deze nascholing. En inmiddels zijn er drie nascholingsmodules beschikbaar.

Aan de  eerste twee modules:

  1. Het herkennen en herstellen van constructievebetonschade.
  2. Het effectief meten van de kwaliteit van je eigen werk

Is nu toegevoegd de module:

  1. injecteren.

De leerstof die in deze nascholingscursussen wordt behandeld, vormt een aanvulling op de leerstof uit die opleiding(en).  Daarnaast wordt met deze wijze van nascholing de in die opleiding opgedane kennis nogmaals opgefrist.

De derde module is specifiek gericht op het injecteren van scheuren en holle ruimten in beton. Daarbij wordt de CUR-aanbeveling 119 als leidraad voor de nascholing gebruikt. Naast uitleg over het waarom van injecteren, wordt de cursisten meer inzicht gegeven in de redenen waarom (zelf)controle en goede registraties van het uitgevoerde werk noodzakelijk zijn. Er wordt tijdens de cursus geoefend met het eenduidig vastleggen van situaties waarbij wordt geïnjecteerd, de uit te voeren beproevingen en registraties tijdens uitvoering van deze werkzaamheden en in de wijze waarop (achteraf) keuring en controle kan plaatsvinden. Dit alles om de opdrachtgevers het gerechtvaardigd vertrouwen te geven dat de uitgevoerde werkzaamheden een duurzaam resultaat hebben.

Trainingsmogelijkheden De module is gratis beschikbaar voor de OtBS-bedrijven. Zij kunnen de nascholing zelf organiseren onder leiding van de eigen betononderhoudskundige. Ook is het mogelijk om de training in company te organiseren en een docent via de OtBS in te huren. Een derde mogelijkheid is cursisten aan te melden voor een training bij het ROC Midden Nederland in Nieuwegein.

Wilt u de module ‘injecteren’ ontvangen? Stuur dan een mail naar de Stichting OtBS.

Informatie over de in company trainingen dan wel trainingen op locatie vindt u op onze website.