Soton sluit zich aan bij de OtBS

Soton b.v., gevestigd te Oosterhout, heeft zich als als 31e opleidings
bedrijf aangemeld bij de Stichting OtBS. 
Jaimy van Strien vertelt ons dat Soton zich nog actiever wil richten op het kwalificeren van de medewerkers en het  op niveau houden van de kennis en kunde. “Wij hebben mensen aangemeld voor de MBO-opleiding betonreparatiespecialist op niveau 2. En ook doen we mee met de nascholingsdagen die de Stichting OtBS aanbiedt voor medewerkers die al gediplomeerd zijn.”
We heten Soton van harte welkom binnen de gelederen