Nascholingsmodule voor betonreparatiespecialisten nr. 1: ‘Het herkennen en uitvoeren van constructief betonherstel’

Sinds 2020 worden door de Stichting OtBS in samenwerking met het ROC Midden Nederland te Nieuwegein de opleidingen verzorgd voor betonreparateurs op niveau 2 en 3.

Door de gehele betonreparatiebranche wordt vakmanschap van het uitvoerend personeel sterk gewaardeerd en om die reden is het bezit van voornoemde vakdiploma’s ook opgenomen in de certificatieregeling BRL 3201:2017 (KOMO-procescertificaat voor het technisch en constructief repareren, beschermen en versterken van betonconstructies).

In artikel 11.4.2. van deze regeling is voor het aantonen van de vakbekwaamheid van de betonreparateurs de verplichting opgenomen voor het volgen van tenminste twee nascholingsdagen in een periode van twee jaar.

Het herkennen en uitvoeren van constructief schadeherstel

Door de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) is, samen met de Stichting OtBS (Opleiding tot BetonreparatieSpecialist), het initiatief genomen om nascholingscursussen te ontwikkelen waarvan ‘het herkennen en uitvoeren van constructief schadeherstel’ de eerste is.

De doelgroep voor deze nascholingscursus is de groep van betonreparateurs die beschikt over een geldig mbo-diploma betonreparatiespecialist (niveau 2 of 3). De leerstof vormt een aanvulling op de leerstof uit de opleiding(en). Ook wordt met deze nascholing de opgedane kennis nogmaals opgefrist. De nascholing is zo opgezet, dat deze binnen het bedrijf (‘in-company’) door de eigen Betononderhoudskundige kan worden gegeven, desgewenst in meerdere dagen/dagdelen.

 De lesmodule bestaat uit:

  • Een flyer met toelichting.
  • Een PowerPointpresentatie
  • Een printbestand waarin per sheet een korte toelichting voor de docent is gegeven
  • Twee MP-4 bestandjes die onderdeel van de presentatie uitmaken.

Bestellen

Dit nascholingspakket wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle bij de Stichting OtBS aangesloten bedrijven. Zij kunnen het bestellen via info@stichtingotbs.nl

In company of op locatie

De bij de OtBS aangesloten bedrijven (of OtBS-bedrijven die de nascholing niet zelf willen verzorgen) kunnen deelnemen aan een nascholing op locatie. U kunt uw cursisten hiervoor aanmelden bij de Stichting OtBS.
Kosten: Bij minimaal 15 aanmeldingen EUR 230 per deelnemer, bij 20 aanmeldingen EUR 180 per deelnemer, bij 25 aanmeldingen EUR 155 per deelnemer. In de prijzen zijn begrepen koffie/thee met snack, lunch, drankjes en hapjes na afloop van de bijeenkomst.

Ook is het mogelijk om de training in company te organiseren en een docent in te huren via de OtBS.  OtBS-bedrijven betalen hiervoor EUR 1.175 excl. reiskosten. Niet-OtBS-bedrijven betalen voor het complete pakket (lesmodule, incl. docent) EUR 1.525 excl. reiskosten.

Interesse? Stuur dan mail aan info@stichtingotbs.nl.