Tweede nascholingsmodule ‘het effectief meten van de kwaliteit van je eigen werk’ nu beschikbaar

Door de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) is, samen met de Stichting OtBS (Opleiding tot BetonreparatieSpecialist), het initiatief genomen om nascholingscursussen te ontwikkelen waarvan ‘het effectief vastleggen van de kwaliteit van je eigen werk / uitvoeringen van metingen in het werk’ de tweede is.

De doelgroep voor deze nascholingscursus is de groep van betonreparateurs die beschikt over een geldig mbo-diploma betonreparatiespecialist (niveau 2 of 3). De leerstof vormt een aanvulling op de leerstof uit de opleiding(en). Ook wordt met deze nascholing de opgedane kennis nogmaals opgefrist.

De nascholing is zo opgezet, dat deze binnen het bedrijf (‘in-company’) door de eigen Betononderhoudskundige kan worden gegeven, desgewenst in meerdere dagen/dagdelen

De lesmodule bestaat uit:

  • De introductie; daarin is ook aangeven hoe met name in het geval dat een docent uit het eigen bedrijf de cursus verzorgt deelnamecertificaten kan verkrijgen.
  • De docentenversie (PowerPointpresentatie + toelichting)
  • De toelichting op het praktijkdeel van de nascholing.

Bestellen

Dit nascholingspakket wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle bij de Stichting OtBS aangesloten bedrijven. Zij kunnen het bestellen via info@stichtingotbs.nl.
Ook de eerste module ‘het herkennen en uitvoeren van constructief betonherstel’ wordt op verzoek gratis aan de OtBS-deelnemers verstrekt.

In company of op locatie

Niet bij de OtBS aangesloten bedrijven (of OtBS-bedrijven die de nascholing niet zelf willen verzorgen) kunnen deelnemen aan een nascholing op locatie. U kunt uw cursisten opgeven bij de Stichting OtBS

Ook is het mogelijk om de training in company te organiseren en een docent in te huren via de OtBS.  OtBS-bedrijven betalen hiervoor EUR 1.175 excl. reiskosten. Niet-OtBS-bedrijven betalen voor het complete pakket (lesmodule, incl. docent) EUR 1.525 excl. reiskosten.

Interesse? Stuur dan mail aan info@stichtingotbs.nl.